Heistse TC Winterdubbels 2023-2024

                                                                    
Dubbel Dames 8 Punten

Dubbel Dames 15 Punten

Dubbel Dames 25 Punten

Dubbel Dames 40 Punten

Dubbel Dames 15 P B

Dubbel Gemengd 8 Punten

Dubbel Gemengd 15 Punten

Dubbel Gemengd 25 Punten

Dubbel Gemengd 40 Punten

Dubbel Gemengd 55 Punten

Dubbel Heren 8 Punten

Dubbel Heren 15 Punten

Dubbel Heren 25 Punten

Dubbel Heren 40 Punten

Dubbel Heren 55 Punten